2018-11-28

"V mystické cestě jdeme za mysl, za naše přesvědčení, za sebe. Není tady hranice mezi námi a vesmírem. Je to jednota s božským. Tento seminář otevírá tajemství sebe. Dualita je rozpuštěna. Božská duše vstupuje do království, kam patří.…"

Back to all news

Copyright © 2019 Jagava Permafarma Veselice - all rights reserved | Design vision - online agency | ADMINISTRATION