About us

EN o nás

Latest news

2019-03-21

Během kurzu se budeme věnovat: - tvorbě rituálů posledního rozloučení podle principů přírodního pohřebnictví - smysluplnému zapojení pozůstalých do příprav a průběhu obřadu tak, aby se pro ně stal léčivou a posilující součástí cesty zármutkem - praktické organizace pohřbu - introspektivnímu zkoumání vlastního vztahu ke smrti - psychoterapeutickým stránkám poprovázení v zármutku - způsobům, jak mluvit o smrti a posledních přání - ukotvení otevřeného, moudrého a odpovědného přístupu ke konci života - sebepéči - teoreticky i prakticky - kazuistikám/ dobrým příkladům

2019-03-08

Inteligence těla je umění využití principů, působících uvnitř nás a obsažených v bojových uměních, v každodenním životě.

More news

Copyright © 2019 Jagava Permafarma Veselice - all rights reserved | Design vision - online agency | ADMINISTRATION