Contact


Jagava Permafarma s.r.o.

Veselice 16
294 04 Veselice

E-mail: tomas.franek@permafarma.cz
Phone: +420602 404 355
Web: www.permafarma.cz


The operation of the creative center, carpenter's shop and smithy shop provides:
 

Tomáš Franěk
Horní Stakory 117
293 06 Kosmonosy

 

E-mail: tomas.franek@permafarma.cz

tel.: +420 602 404 355

IČ:    10232851
DIČ: CZ7003023170

Latest news

2020-06-05

Jakou řečí hovoří Univerzum? Nejsou žádné náhody nebo aha okamžiky, ale osobní tvorba každého člověka. Vědomá či nevědomá. Pokud se chcete dovědět více o vaší tvorbě a nahlédnout, jak s vámi o tom hovoří Vesmír přijeďte se podívat na permafarmu.

2019-03-21

Během kurzu se budeme věnovat: - tvorbě rituálů posledního rozloučení podle principů přírodního pohřebnictví - smysluplnému zapojení pozůstalých do příprav a průběhu obřadu tak, aby se pro ně stal léčivou a posilující součástí cesty zármutkem - praktické organizace pohřbu - introspektivnímu zkoumání vlastního vztahu ke smrti - psychoterapeutickým stránkám poprovázení v zármutku - způsobům, jak mluvit o smrti a posledních přání - ukotvení otevřeného, moudrého a odpovědného přístupu ke konci života - sebepéči - teoreticky i prakticky - kazuistikám/ dobrým příkladům

More news

Copyright © 2021 Jagava Permafarma Veselice - all rights reserved | Design vision - online agency | ADMINISTRATION