O nás

Jagava Permafarma se zrodila ze snu žít na rodovém statku a hospodařit na něm v souladu s přírodou soběstačným a permakulturním způsobem.

 

Návrat k původním hodnotám, půdě, krajině a společenství je motivací tvořit, opravovat a investovat v souladu s citem a budování něčeho, co má hluboký smysl.


Moje vize je vytvářet prostor mezi nebem a zemí rozkřesáváním světla poznání.  Podpořit síly krajiny a přírody, kultivovat půdu pro pěstování životodárných potravin. Přetvářet krajinu v okolí farmy k soběstačnému, pestrému a celistvému způsobu hospodaření a bytí.

Ukázat, že práce s půdou má tu moc změnit myšlení i povahu člověka a nalézt svoji podstatu a hluboké spojení s přírodou. Vytvářet podmínky pro tvořivost při učení, osobním rozvoji a práci pro společenství.


Dosáhneme toho:


Chci budovat farmu plně soběstačnou a závislou pouze na přírodě, kde můžu denně uskutečňovat svoje vize. Chci mít prostor naplněný pestrostí činností, kde mě bude neustále těšit, co dělám. Chci mít radost ze své práce, zažívat úspěchy, tvrdě pracovat a také lenošit a odpočívat. Chci mít oázu toho všeho na farmě. Mít možnost se rozhodnout, co mě dnes bude těšit nejvíce jestli truhlaření, pletí zeleniny, kovařina, organizování přednášek nebo si jen meditovat.

To vše chci ukazovat ostatním lidem a inspirovat je k vlastnímu řešení a osobní síle svoje vize uskutečňovat.

K tomu si myslím je nezbytné jíst kvalitní potraviny, ze své vlastní půdy, která je živá a zdravá. Takováto strava způsobí nárůst zdraví a síly a mentální energie svoje záměry uskutečňovat. Chci produkovat potraviny, které jsou plné vitamínů a minerálů a jsou k dispozici pro každou denní potřebu jako součást snídaně, oběda a večeře.

To, co chci pro sebe chci i prodávat ostatním lidem, aby byli co nejvíce zdraví.

Baví mě vymýšlet kreativní nápady a moje duše mi řekla, že práce se dřevem a kovem je nejenom potřeba v životě farmy, ale bude zajímavá i pro mé zákazníky.

Jsem vzděláním učitel a mám stále touhu předávat vědomosti. Vím už, že můžu nejvíce prospět učitelství tím, že budu inspirovat ostatní. Proto je součástí designu přednáškové a kreativní centrum, kde se taková inspirativní setkání mohou odehrávat


Inspirace pracovat na své půdě

 

Jak vypráví básník a filozof Chalíl Džibrán:

„Pracujte, abyste udrželi krok se zemí a s duší země.

  Neboť zahálet znamená odcizit se ročním obdobím a vystoupit

  z toku života, jenž vznešeně a s hrdou pokorou plyne k nekonečnu.

  Když pracujete, jste flétnou,

  v jejímž srdci se šepot hodin mění v hudbu “.


Zdroj názvu Jagava

 

„Při pozorování horské bystřiny, za chladných večerů či rán, můžeme na jejím dně vidět,

 jak se kamínky i větší kameny o sebe třou ve spirálovitých pohybech.

 Poskakujíc jsou nadnášeny, aby pak obživlé v záblescích blyštivých světýlek,

 jakoby rodících se hvězd, putovaly Prostorem života v řečišti - řekou života.

 Tyto jevy jsou znamením zrodu tvořivých sil života ve vodě řeky, krvi Země.

Ve starém jazyce našich předků je název proudu života a proudu řeky stejný:

 A V A.

 Jasu hvězd a světel, ohlašujících manifestaci nebeského, posvátného na Zemi, naši předci říkali:

 J A G A V Ý“. Odtud: JAGAVA Permafarma.  S inspirací Jana Tajboše, 2014.

Akce a novinky

28.09.2018

Úvod do Dragon Dreaming

„Tvé sny nejsou tvými sny. Patří Zemi, která je chce skrze tebe přivést na svět“ John Croft, zakladatel Dragon Dreaming

11.09.2018

Retreat vědomé smyslnosti s Robertem Silberem (2018)

Vědomá smyslnost, tak jak tento pojem používáme, je technika používající smysly k tomu, abychom se stávali více vědomými. Pokud je rozsah našich emocí a tělesných pocitů omezený, zaměňujeme často emoce a tělesné pocity za myšlenky. Nejsme potom v rovnováze.

Všechny akce a novinky

Copyright © 2018 Jagava Permafarma Veselice - všechna práva vyhrazena | Design vision - internetová agentura | ADMINISTRACE